Skupinová terapie

Terapeutická a podpůrná skupina je určená pro dospělé klienty pro sdílení osobních i pracovních témat. Frekvence docházky je jednou týdně. Kombinovaná forma umožňuje osobní setkávání nebo online docházku, obojí je možné podle potřeby střídat. Zaměřujeme se na klienty, kteří mají obtíže nebo prožívají utrpení v následujících oblastech: vztahy s druhými, psychosomatika, nadměrný stres, ztráta blízké osoby, úzkost a panika, deprese, sebepoškozování a sebevražedné myšlenky. Skupina je vedená dvojicí terapeutek. Podrobnější informace si můžete přečíst níže.

Terapeutická a podpůrná skupina

➤ Sudé úterý a lichá středa od 17:15 do 20:15 hodin.

➤ Cena je 500 Kč za 3 hodiny.

➤ Kapacita skupiny je takřka naplněná a můžeme přijmout 1 nového klienta.

Večerní docházková skupina pro dospělé klienty. Ve skupině je možné pracovat na svých tématech z osobního anebo pracovního života. Skupina probíhá v bezpečné atmosféře daseinsanalytického přístupu pod vedením dvojice terapeutek Elišky Syrovátkové a Kamily Murarikové.

  • Chcete lépe poznat sami sebe?
  • Chcete porozumět svým emocím a lépe je zvládat?
  • Chcete získat ve svém životě větší svobodu a jistotu?
  • Chcete zlepšit vztahy ve svém životě?
  • Chcete dále rozvíjet svůj osobnostní potenciál?
  • Potřebujete zakusit podporu lidského společenství?

Osobně

Terapeutická a podpůrná skupina probíhá tváří v tvář v naší terapeutovně v Praze na Chodově.

Online na Skype

Účast z domova, práce, z cest i zahraničí pro ty účastníky, kteří jsou příliš vzdálení na pravidelné dojíždění nebo jejichž zdravotní stav fyzickou docházku neumožňuje.

Vztahy s druhými

Potíže v blízkých vztazích, rodině či zaměstnání. Nejistota v komunikaci a v sociálním fungování. Osamělost nebo pocity osamělosti. Nesoulad v partnerství, konflikty, rozchod nebo rozvod. Nemoc v rodině.

Psychosomatika

Tělesné potíže bez lékařsky zjistitelné příčiny jako: pocity napětí, bolesti hlavy, bušení srdce, bolest na hrudi, pocení, třes, nevolnost až zvracení, průjem, problémy s dýcháním či spánkem.

Nadměrný stres

Obtíže při zvládání stresových a zátěžových situací. Příliš mnoho nahromaděného stresu. Dlouhodobá únava z nedostatku odpočinku. Potíže s usínáním a nespavost. Trauma.

Ztráta blízké osoby

Úmrtí v rodině, potrat, péče o dlouhodobě nemocné či umírající.

Úzkost a panika

Pocity napětí, strachu, ohrožení nebo obav z budoucnosti bez zjevné příčiny. Fyzicky mohou být doprovázeny pocitem, že se nemůžete dost nadechnout, tlakem na hrudi, bušením srdce, napětím svalů, nevolností, bolestmi hlavy a dalšími.

Deprese

Dlouhodobě zhoršená nálada spojená s únavou, obavami, ztrátou smyslu života a zájmů. Pocity smutku, vyčerpání, prázdnoty a bezvýchodnosti. Pokles výkonosti, potíže s koncentrací, rozhodováním a pamětí. Nízká sebedůvěra a sebeúcta. Nespavost, nemožnost vstát. Podrážděnost, hněv.

Sebepoškozování

Sebepoškozování patří k jakémukoliv stavu, který nejde vydržet. Je formou úniku z nesnesiletného, protože přináší úlevu. A někdy může být i důsledkem potřeby vůbec nějak pocítit sám sebe.

Sebevražedné myšlenky

Myšlenky na ublížení si nebo na smrt.

Charakteristika a pravidla skupiny

Pro koho je skupina určená?

Skupina je určená pro ženy i muže a má maximálně 12 členů. Minimální věk je 18 let. Jde o polootevřenou skupinu, vstup je tedy možný po přijímacím pohovoru s Eliškou Syrovátkovou.

Kdy a kde se skupina koná?

Skupina se koná jednou týdně večer od 17:15 do 20:15 hodin. Pravidelně se střídá úterý v sudý týden a středa v lichý týden.

Skupina probíhá v prostorách poblíž stanice metra Chodov a autobusu Chodovec. Naše terapeutovna sídlí v budově Metrologického institutu na adrese Hvožďanská 3 na Praze 4. Při příjezdu autem zde není problém zaparkovat. Skupiny se je možné účastnit také online na Skype

Jakou formou probíhá docházka na skupinu?

Forma účasti je kombinovaná (nebo také hybridní). První možností je docházka tváří v tvář do naší terapeutovny na Chodově. Druhou možností je připojování na skupinu online pro ty účastníky, kteří jsou příliš vzdálení na pravidelné dojíždění nebo jejichž zdravotní stav fyzickou docházku neumožňuje. Obě formy docházky je možné podle potřeby střídat.

Kolik se za skupinu platí?

Cena jednoho skupinového setkání je 500 Kč za 3 hodiny. Platba probíhá na účet na základě faktury.

Jak dlouho se do skupiny dochází?

Do skupiny se dochází tak dlouho, jak je potřeba. Dle našich zkušeností se může jednat o týdny, měsíce i roky. V některých opodstatněných případech klient docházku na čas přeruší. I po ukončení docházky na skupinu máte právo se čas od času nebo natrvalo vrátit.

Co je to pravidlo mlčenlivosti?

Cokoliv, co lidé na skupině sdělí, je určeno výhradně pro její členy a terapeuty. Všechna sdělení mají zcela důvěrný obsah. Pro zajištění upřímnosti a bezpečného prostředí nemohou být tyto informace součástí jakýchkoliv rozhovorů mimo Terapeutickou a podpůrnou skupinu.

Kdy mám právo říci "stop"?

Mluvit o vlastních složitých nebo tíživých tématech vyžaduje určitou vnitřní připravenost, tzv. "pravý čas". V daseinsanalytickém přístupu je zcela respektováno, pokud lidé chtějí rozhovor v určitém bodě přerušit nebo úplně zastavit.

Mohu v rámci skupiny navázat partnerský nebo sexuální vztah?

Skupinová intimita je specifickým druhem mezilidské důvěry a blízkosti ve skupině, díky které vzniká bezpečný prostor pro uzdravování a rozvoj jednotlivých členů. Důrazně nedoporučujeme navazovat s ostatními členy skupiny partnerské nebo sexuální vztahy, z nichž plynou určité vztahové závazky či nároky.

Vytvořte si webové stránky zdarma!