Ceník

Plná cena

Pro klienty a rodiny s vlastními příjmy.

Individuální konzultace v Praze

50 minut (první sezení může být trochu delší, cena zůstává stejná)

1200 Kč

Individuální konzultace v Hradci Králové

50 minut (první sezení může být trochu delší, cena zůstává stejná)

1000 Kč

Terapeutická a podpůrná skupina

3 hodiny, 1x týdně, maximálně 12 účastníků

500 Kč

Příplatek za práci po 17 hodině a o víkendech

200 Kč

Příplatek za docházkovou službu

dle vzdálenosti a návaznosti lokality na další klienty

200 - 500 Kč

Snížená cena

Pro studenty, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, nezaměstnané, důchodce. 

Individuální konzultace v Praze

50 minut (první sezení může být trochu delší, cena zůstává stejná)

1000 Kč

Individuální konzultace v Hradci Králové

50 minut (první sezení může být trochu delší, cena zůstává stejná)

800 Kč

Poradenství pro rodiče dětí do 6 let

50 minut (lze čerpat příspěvek 200 Kč z grantu v RKC Paleček)

800 Kč

Sociální cena

Pro potřebné klienty v obtížné životní situaci.

Individuální konzultace

50 minut (první sezení může být trochu delší, cena zůstává stejná)

800 Kč

Terapeutická a podpůrná skupina

3 hodiny, 1x týdně, maximálně 12 účastníků

300 Kč

V případě závažné sociální situace je možné snížení ceny za konzultace a skupinu mimo rámec ceníku. Nebojte se ozvat, zatím se nám nestalo, že bychom člověka v nouzi museli nechat zcela bez pomoci. 

Platba za sezení probíhá převodem na účet. Faktura vám bude zaslána na email.

Domluvené setkání můžete zrušit 48 hodin předem.

Veškeré informace získané během setkání jsou důvěrné a nejsou součástí zdravotnického záznamu. Tyto informace nejsou poskytovány zdravotní pojišťovně ani žádné jiné osobě či instituci, pokud o to sami nepožádáte.

Domluvte si s námi termín setkání

Vytvořte si webové stránky zdarma!