Eliška Syrovátková

V terapeutické práci využívám nedirektivní přístup založený na rozhovoru, který nám umožní společně vstoupit v porozumění a respektu do životní situace, se kterou do terapie přicházíte. Toto porozumění, jehož součástí je rozum, ale také cit a prožívání, vám umožní najít vaše vlastní odpovědi na nároky této životní situace. V rozhovoru se setkáme nejen s tou věcí, o které je řeč, ale i se sebou navzájem. Je to chvíle zvláštní otevřenosti a blízkosti - spolubytí, které je opakem osamění.

Supervize: MUDr. Zuzana Pinďáková, Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.

Eliška Syrovátková

+420 603 193 792

Praha Chodov
Praha Barrandov
Hradec Králové

Poradenství pro pozůstalé

Terapie zármutku, krizová pomoc, poradenství, paliativní doprovázení, komplikované truchlení.

Individuální DA terapie

Provázení a podpora v náročných, obtížných nebo závažných situacích a při velkých životních změnách.

Skupinová DA terapie

Docházková terapeutická a podpůrná skupina pro dospělé pro sdílení osobních i pracovních témat.

Sandtray terapie (pískoviště)

Neverbální kreativní proces terapie hrou za použití různých figurek, modelů a malého terapeutického pískoviště.

Docházková služba do rodin

Pro rodiny s anticipovaným truchlením či po úmrtí rodiče nebo sourozence. Péče o rodinu jako celek.

Canisterapeutický tým

Léčba lidské duše psí láskou. Nejpodstatnější složkou canisterapie je blízkost mezi člověkem a zvířetem.

Skupina pro pozůstalé

Specializovaná podpůrná skupina pro pozůstalé jejichž blízký zemřel v důsledku sebevraždy.

DA výklad snů - večerní dílna

Dílna pro zájemce, kteří chtějí lépe porozumět snovému životu i tomu, co může výklad snu přinášet do života v bdění.

Praxe

Individuální a skupinová daseinsanalýza

Soukromá praxe.

od 2015

Terapeutická a podpůrná skupina pro pozůstalé po sebevraždě blízké osoby

Soukromá praxe.

od 2015

Poradenství pro pozůstalé

Soukromá praxe (od 2015), Kulturní a rodinné centrum Barrandov (od 2019)

od 2015

Psychoterapeutické provázení a canisterapie

LDN Prahy 6 (od 2020), Domov seniorů Michle (do 2019).

od 2015

Komunitní asistentka výcviku

Daseinsanalytický výcvik Péče o duši, PVŠPS

od 2020

Lektorka tréninkové části semináře

Seminář Rozhovor v psychoterapii, PVŠPS.

od 2021

Psychoterapeutická skupina (neurózy, úzkosti, psychosomatika a poruchy osobnosti)

Koterapeut docházkové skupiny, Klinika ESET. 

2017-2019

Stáže

Docházková skupina se zaměřením na psychosomatiku a poruchy osobnosti

Stáž v docházkové skupině pro dospělé, Klinika ESET (88 hodin).

2014-2016

Denní stacionář se zaměřením na neurózy, psychosomatiku a poruchy osobnosti

Stáž v denním stacionáři, Klinika ESET (15 hodin).

2016

Vzdělání

Komplexní vzdělání v komunitně skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru

Akreditace ČLS JEP: teorie, výcvik - viz níže, individuální zkušenost a praxe (2539 hodin).

2012-2017

Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik

Komunitně skupinová sebezkušenost - Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., PVŠPS (559 hodin).

2012-2017

Poradce pro pozůstalé

Profesní kvalifikace 69-020-M, státní zkouška.

2015

Rozhovor v psychoterapii

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. (572 hodin).

2015-2021

Výklad snů daseinsanalytickou metodou

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. (631 hodin)

2012-2022

Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář

Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc., Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. (360 hodin).

2012-2018

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii

doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. (120 hodin).

2015-2018

Pražská psychoterapeutická fakulta

Tříleté teoretické studium psychoterapie a souvisejících oborů, PVŠPS, CŽV (400 hodin).

2012-2015

Semináře

Komplikované truchlení

Mgr. Veronika Drnková, Cesta domů

2023

Dynamika problémového chování dětí a dospívajích

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mansio

2023

Sandtray terapie

Mgr. Veronika Galusová, Centrum rozvoje hrou

2022

Narativní práce s pozůstalými osobami

MUDr. Olga Kunertová, Pavla Doláková, PRO Gaudia

2022

Daseinsanalysis's seminars

Dr. Ado Huygens, President IFDA, ČDS

2014-2022

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi

Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D. (Poradenství a psychoterapeutická praxe; Smrt, smrtelnost a práce s problematikou úzkosti; Párová psychoterapie a poradenství, skupina pro páry), PVŠPS 

2012-2018

Problematika smrti a provázení v rámci poskytování sociální služby umírajícím a jejich blízkým

Mgr. Ilona Peňásová, PhDr. Daniela Vodáčková, akreditovaný kurz, REMEDIUM Praha

2014-2015

KBT úzkostných a depresivních poruch

Mgr. Katarína Durecová, PVŠPS

2013-2014

Členství

Česká daseinsanalytická společnost (člen představenstva)

ČDS

Asociace poradců pro pozůstalé 

APPP

Česká společnost paliativní medicíny

ČSPM ČLS JEP 

Domluvte si s námi termín setkání

Vytvořte si webové stránky zdarma!