Kamila Murariková

Při setkání se pozorně a s respektem věnuji vašim prožitkům, myšlenkám a pocitům. To mně i vám umožní porozumět situaci, se kterou přicházíte. Postupně budeme hledat způsob, jak se vyrovnat s tím, co vás tíží. Během společné práce se nám před očima budou objevovat nové pohledy, odpovědi, možnosti a limity. To nejdůležitější je, aby pramenily z vás a byly vám vlastní. Mým přáním je, aby naše setkávání bylo klíčem k lehčímu a svobodnějšímu životu, porozumění sama sobě a svému místu ve světě.

Supervize a odborný garant pro individuální práci: Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.
Odborný garant pro skupinovou práci: Eliška Syrovátková
Mentoring ČAP : Mgr. Lukáš Králíček

Kamila Murariková

+420 775 227 087

Praha Barrandov
nebo on-line
(po domluvě Hradec Králové, Praha Chodov)

Poradenství pro rodiče

Podpora rodičovských kompetencí, řešení složitých situací, respektující přístup, hranice a limity, péče o sebe.

Individuální DA poradenství

Provázení a podpora v náročných, obtížných nebo závažných situacích a při velkých životních změnách.

Skupinová DA terapie

Docházková terapeutická a podpůrná skupina pro dospělé pro sdílení osobních i pracovních témat.

Montessori podpůrná terapie

Individuální přístup k dítěti, vývojové potřeby, práce s montessori pomůckami, inspirace na doma.

Sandtray terapie (pískoviště)

Neverbální kreativní proces terapie hrou za použití různých figurek, modelů a malého terapeutického pískoviště.

Daseinsanalytický výklad snů

Pro porozumění vašemu snovému životu i tomu, co může výklad snu přinášet do života v bdění.

Praxe

Terapeutická a podpůrná skupina pro dospělé

Koterapeut docházkové skupiny.

od 2022

Lektorka montessori kurzů pro děti s rodiči

Pedagogická a terapeutická práce s dětmi od 9 měsíců do 6 let a jejich rodiči v montessori prostředí v RKC Paleček (od 2016) a MC 4 medvědi (do 2017).

od 2010

Poradenství pro rodiče

Poradenství pro rodiče v RKC Paleček.

od 2019

Dobrovolnická práce v přímé péči

Přímá péče o klienty v paliativní péči v domácím prostředí nebo na odlehčovacích službách domácího hospice Cesta domů.

od 2021

Členka týmu Terapeutické školičky

Aktivizace rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí v organizaci Společnou cestou.

2020-2021

Stáže

Terapeutická a podpůrná skupina pro dospělé

Stáž v docházkové skupině pro dospělé (152 hodin).

2022

Paliativní oddělení

Stáž na Paliativním oddělení, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (32 hodin).

2021-2022

Vzdělání

SANDTRAY 

Roční prezenční výcvikový kurz - Mgr. Veronika Galusová

2023-2024


(110 hodin)

Mentoring ČAP

Další vzdělávání pro absolventy psychoterapeutických výcviků - Mgr. Lukáš Králíček

od 2023

Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. a MUDr. Zuzana Pinďáková, PVŠPS

2017-2023(598 hodin)

Výcvik dobrovolníka v přímé péči

Domácí hospic Cesta domů

2021-2022

(47 hodin)

Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář

Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc.,
Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

2017-2022(180 hodin)

Pražská psychoterapeutická fakulta

Teoretické studium psychoterapie a souvisejících oborů, CŽV, PVŠPS

od 2015


(400 hodin)

Český národní diplom montessori

Kvalifikace pro práci s dětmi 3-9 let, akreditace MŠMT, Společnost Montessori ČR

2011-2014


(330 hodin) 

Semináře

Psychologie a psychopatologie rodiny

Mgr. Jan Kulhánek, PVŠPS

2023

(9 hodin)

AMI 3-6 Orientation Certificate Course

Elina Rautasalo, Montessori Institute Prague

2023


(60 hodin)

Rozhovor v psychoterapii

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., PVŠPS

2017-2022

Výklad snů daseinsanalytickou metodou

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., PVŠPS

2016-2022


(80 hodin)

KBT úzkostných a depresivních poruch

Mgr. Katarína Durecová, PVŠPS

2015-2016

Rodičovské přístupy v Nenásilné komunikaci

Jared Finkelstein / USA

2014

Respektovat a být respektován

PhDr. Jana Nováčková, CSc., PhDr. Dobromila Nevolová

2009-2010

Členství

Česká daseinsanalytická společnost

ČDS

Association Montessori Internationale

AMI

Domluvte si s námi termín setkání

Vytvořte si webové stránky zdarma!